Privacyverklaring

Dermea kan persoons- en medische gegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de producten en/of diensten van Dermea en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dermea heeft verstrekt.
Dermea kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, huisnummer, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer en e-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Verzekerde nummer (relatienummer zorgverzekering)
 • Verwijzer en eventuele AGB code
 • Uitsluitend medische informatie relevant voor de behandeling
 • Eventueel foto’s
 • Documenten zoals verwijzingen, hulpmiddelenaanvraag en/of machtiging
 • Uw IP-adres

Waarom verwerken wij deze gegevens

Dermea verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Dermea uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit huidtherapeutische dienstverlening.

Gegevensverstrekking aan derden

Dermea verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huid therapeutische zorg en/ of (medische) hulpmiddelen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang bewaart Dermea uw gegevens

Dermea bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw persoonsgegevens en medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Te allen tijde bieden wij u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, eventueel mee te nemen of te laten verwijderen. Wetgeving verplicht ons dat u wel een legitimatie toont. Daarom is het handig als u ons tevoren een berichtje stuurt en wij daarna contact met u opnemen om een afspraak te maken in één van onze locaties. Dan ruimen we er tijd voor in. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar info@dermea.nl

U kunt ook bezwaar bij ons maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens en u heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Dermea worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Dermea gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Contactgegevens Dermea

Telefoon: 0624849673
E-mail: info@dermea.nl
Website: www.dermea.nl
Postadres: Faunalaan 78, 3972PS Driebergen
KVK-nummer: 63516063
BTW-nummer: NL002212595B42