Klachtenprocedure

Wanneer u ontevreden bent over onze behandeling nemen wij uw klacht serieus en hopen wij samen met u een oplossing te kunnen vinden. Wij hanteren de richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapie voor de klachtenafhandeling.

Bespreek eerst uw probleem met de behandelende huidtherapeut

Wellicht komt u er samen uit als u vertelt waarover u niet tevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling graag anders wilt. Als u het moeilijk vindt uw huidtherapeut rechtstreeks te benaderen of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio. Deze instantie geeft u informatie over uw rechten als patiënt. Zij adviseren u wat te doen met uw klacht of helpen u met het schrijven van een brief. Indien u dat wenst kan er iemand met u meegaan naar een bespreking tussen u en uw huidtherapeut.

De Klachtenloket Paramedici

Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici. Samen met andere paramedische beroepsgroepen heeft de Nedelandse Vereniging voor Huidtherapie (NVH) een klachtenfunctionaris en een geschillenregeling; beiden zijn ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). De Klachtencommissie Paramedici, brengen u voor het behandelen van uw klacht geen kosten in rekening.

U kunt uw klacht indienen door hier te klikken. Indien wenselijk is het ook mogelijk de klacht schriftelijk in te dienen. De adresgegevens zijn:

Klachtenloket Paramedici
Maliesingel 39
3581 BK Utrecht